KONTAKT  ..

ERBJUDANDE  ..

OM MlG  ..

HEM  ..

BEHANDLINGAR

 

OM BEHANDLINGARNA

PRODUKTER

<

 

Hur eteriska oljor fungerar?

 

Genom huden

I en behandling med aromaterapi påverkar de eteriska oljorna och kroppen varandra på olika sätt. När en massageolja med tillsats av eteriska oljor stryks på huden försvinner stora mängder ut i luften. De mesta passerar dock mellan döda hudceller i hornlagret och sedan vidare ner, och t.o.m. igenom cellerna, eller letar sig ner i svettkörtlar och hårsäckar för att sedan via kapillärerna nå ut i blodomloppet och varje cell i kroppen. Det tar olika lång tid för de olika kemiska ämnena i de eteriska oljorna att komma in i blodet. Enligt en undersökning hittade man redan efter 5 minuter ämnena linalylacetat och linalool efter att man smörjt outspädd lavendelolja på huden. Men för större mängder av oljan räknar man med 20-60 minuter.

 

Luktsinne

Dessutom påverkar eteriska oljor vårt känslomässiga och mentala tillstånd genom sina dofter. Vårt luktsinne är nära förbundet med våra känslor och minnen – så kan exempelvis en specifik lukt omedelbart frammana associationer till en viss plats eller upplevelse. Två luktnerver går rakt in till flera olika centra i hjärnan framför allt till limbiska systemet. Limbiska systemet kallas också för reptilhjärnan, dofthjärnan eller känslohjärnan. En teori är att när vi andas in en doft kan minnen eller känslor väckas, som via hypotalamus som reglerare, får olika meddelanden att skickas vidare till andra delar av hjärnan och kroppen. Dessa meddelanden förvandlas till handling och resulterar i frigörandet av euforiska, avslappnande, lugnande eller stimule-rande neurokemiska ämnen, t.ex. endorfiner. Det innebär att en lukt kan få en omedelbar och kraftfull effekt som inte går att analysera rationellt. Vår reaktion på olika dofter är mycket individuell, men det råder ingen tvekan om att dofter kan hjälpa till att framkalla olika sinnesstämningar. Doften anses stå i förbindelse med vårt undermedvetna och många undersökningar visar att vi inte behöver känna en doft medvetet för att reagera och agera på den.

 

Via lungorna

När eteriska oljor inandas, förs de in i lungorna och en del upptas i blodet via lungblåsorna. Eteriska oljor som inandas tas faktiskt upp snabbare i blodet. Metoden att förånga oljor genom att använda en doftlampa eller en ångluftfuktare är speciellt användbar vid luftvägsinfektioner och smittsamma sjukdomar.

 

0704-091 902

Copyright © SA Brands