KONTAKT  ..

ERBJUDANDE  ..

OM MlG  ..

HEM  ..

BEHANDLINGAR

 

OM BEHANDLINGARNA

PRODUKTER

<

 

Massagens effekter

 

Massagens effekt på blodcirkulationen

Massagen ger en utvidgning av kapillärerna. Även större kärl påverkas med en ökad blodgenomströmning i muskulaturen som följd. Djup massage ökar hjärtas slagvolym.

 

Massagens effekt på muskler

Man får en ökad blodcirkulation, ökad elasticitet och avslappning i muskulaturen, man får också en snabbare återhämtning i muskulaturen efter träning.

 

Massagens effekt på lymfcirkulationen

Ett av de mest effektiva sätten att öka lymfcirkulationen är massage. Genom i första hand strykningar kan man via vener och lymfkärl transportera bort en vätskeansamling, vilket är viktigt inte minst efter en muskelbristning eller stukning.

 

Massagens effekt på hud

Sammanväxningar mellan hud och annan vävnad, till exempel ärrbildning efter skada eller operation, kan lösgöras med massage. Att lösgöra sammanväxningar ger muskeln ett bättre utgångsläge för läkningsprocessen.

 

Massagens effekt på skelettet

Någon direkt effekt på benvävnad har inte massagen. Indirekt kan dock mas-sagen påverka läkning av en fraktur i positiv riktning genom den ökade blodcirkulationen.

 

Massagens psykiska effekter

Terapiformens effekt på psyket är en viktig del av behandlingen – dess lugnande och avslappnande påverkan, välbehagskänslan efteråt. Förmågan att slappna av ökar.

 

Kroppskännedomen och medvetandet om skillnaden mellan spänning och avspänning ökar . Mental stress minskar och sinnesstämningen påverkas positivt. Massage minskar sömnbesvär, inverkar positivt på minne, koncentrationsförmåga, humörproblem och andra funktioner som påverkas negativt av stress. Kroppsberöringen frigör "välmåendehormonet" oxytocin . En känsla av välmående skapas. Ökar förmågan att hantera känslor av sorg, bekymmer etc.

 

Underlättar förmågan att uttrycka känslor. Skapar harmoni mellan kropp och psyke. Självkänslan och egenvärdet ökar, då behandlingen undermedvetet tolkas som en belöning.

 

Massagens smärtlindrande effekter

Massagen har en effekt på smärta genom att aktivera känselkroppar i kroppens olika vävnader (receptorer), som i sin tur aktiverar centralnervösa funktioner genom frisättningen av ett antal signalsubstanser eller hormoner - serotin, oxytocin, endorfiner och enkefaliner. Dessa substanser ger en upplevelse av välbehag och lättnad. Endorfin är en substans med morfinliknande verkan som kroppen själv tillverkar. Via massage ökar vi utsöndringen och hämmar smärtan. Höjer smärttröskeln.

 

 

0704-091 902

Copyright © SA Brands